Sobre ¿Per que crea l'individu?

*
¿PER QUE CREA L'INDIVIDU?
-
¿QUE INDUEIX A L'ÉSSER HUMÀ A CREAR?
-
¿LA CREACIÓ ÉS UNA
MANIFESTACIÓ DE L'ESPERIT?
*
PERÒ,
-
¿ES NECESSITA LA MATÈRIA
-
PER CONFIGURAR AQUEST ESPERIT?
*

*
"...l'art s'inscriu, a meitat de camí,
entre el coneixement científic i el pensament mític o màgic;
doncs tot el món sap que l'artista,
a la vegada, té alguna cosa del savi i de l'artesà:
amb mitjans manuals, confecciona un objecte material,
que és al mateix temps objecte de coneixement".
*
(Claude Lévi-Strauss)
*
Mitjançant aquest projecte pretenem conèixer empíricament
el pensament de l'artista  a través de l’anàlisi
d'aquest objecte de coneixement (l'obra d 'art)
que esmenta Lévi-Strauss.
*
I amb això entendre el perquè de l'art i la creació.
*
Treballarem amb el silenci de les imatges.
Buscarem el despertar de la percepció,

els sentits, les emocions, les sensacions.
Veurem si efectivament en la percepció esta el fonament de tota idea.
Entendrem que les coses no són tal com són,
són com les percebem,
son com les sentim.
-
*

L'artista expressa el seu pensament mitjançant imatges,
crea per una motivació conceptual que li ha activat els processos creatius,
quan crea el que fa és parlar amb si mateix.
*
L'artista titula la seva obra, però, aquest té dues lectures,
el primer, el del creador manifesta directament o indirectament
el seu pensament sobre la seva creació,
i
el segon, el títol per a l'espectador és sols un suggeriment,
una motivació conceptual perquè aquest iniciï
el diàleg amb l'obra i indirectament amb l'artista.

*

*
L'observador interpreta l'obra i al seu voltant crea un altre motiu conceptual,
és llavors quan l'obra creativa adquireix veritable essència per si mateixa,
independentment del valor que l'artista li ha volgut atorgar.
*
És el moment on s'inicia el veritable diàleg conceptual
entre l'artista, l'obra i l'espectador,
és quan comença a actuar en la ment de l'espectador.
*
L'instant que és capaç de crear sensacions,

crear motivacions, crear pensaments,
en definitiva crear nous conceptes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada